CleverJobs Việt Nam CleverJobs Việt Nam

CleverJobs tạo ra môi trường tuyển dụng thông minh giúp Nhà Tuyển Dụng & Ứng Viên có thể kết nối một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Mission Với sứ mệnh "Tạo ra môi trường tuyển dụng thông minh", ...qua đó giúp Nhà tuyển dụng có thể dễ dàng quản lý hoạt động tuyển dụng của mình cũng như Ứng viên sẽ có thể tiếp cận công việc bất kể khi nào và ở đâu. Company Overview CleverJobs - Một thành viên của CleverAds (Đối tác cao cấp chính thức đầu tiên của Google tại Việt Nam) Dưới sự vận hành của các chuyên gia hàng đầu về Internet cùng với đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt huyết và năng động. CleverJobs luôn thấu hiểu những nhu cầu và trăn trở của bạn trên chặng đường chiêu mộ nhân tài, cũng như những băn khoăn, lo lắng về sự nghiệp của các ứng viên. Với quan niệm "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia". CleverJobs không ngừng kết nối để nguồn lực ấy được luân chuyển và sử dụng. Hãy cùng chúng tôi kết nối để thành công Read more

 • Education Management
 • Headquarters

  Hanoi, Ha Noi, Vietnam,

 • Contact

  Unlock contact

 • Linkedin

 • Company Size

  100 - 249

 • Stock Symbol

  N/A

 • Website

  cleverjobs.vn

 • Type

  Educational Institution

CleverJobs Việt Nam Technology Stack

Find prospects by the technologies they use. Use this section to learn more about the key technologies and tools used by CleverJobs Việt Nam and how they affect the user interaction and engagement with the company. Explore 19 technologies across 6 categories used by CleverJobs Việt Nam

jQuery
Yes, I use this too
No, I don't use this

jQuery is a cross-platform JavaScript library designed to simplify the client-side scripti...

Font Awesome
Yes, I use this too
No, I don't use this

Font Awesome makes it easy to add vector icons and social logos to their website.

Bootstrap
Yes, I use this too
No, I don't use this

Bootstrap is a free and open-source front-end framework for designing websites and web app...

Gravatar
Yes, I use this too
No, I don't use this

Gravatar is a service for providing globally unique avatars and was created by Tom Preston...

JavaScript
Yes, I use this too
No, I don't use this

JavaScript is the programming language of HTML and the Web.

LightBox
Yes, I use this too
No, I don't use this

Lightbox is a script used to overlay images on the current page. It's a snap to setup and ...

Employee Profile

Are you looking for the decision-makers at CleverJobs Việt Nam?
Get their email address, phone numbers, and other details from Linkedin or any website. Install and uncover CleverJobs Việt Nam’s employee details in less than 30 secs.

Sign-up for 6sense Revenue AI™ for Sales

To find emails, direct dials, and more for prospects across the web.

FAQ

Explore frequently asked questions about CleverJobs Việt Nam’s business, including founding details, header quarters, information on technology stack, industry listing, and other details.

What is CleverJobs Việt Nam's official website?

The official website of CleverJobs Việt Nam is cleverjobs.vn You can find their contact number, email address, and headquarters by clicking here.

How many employees are working at CleverJobs Việt Nam?

6sense keeps track of 100 - 249 employees who are working at CleverJobs Việt Nam. You can find more about their employees through LinkedIn or their website using 6sense Chrome Extension. Also, check out the jobs and hiring category at CleverJobs Việt Nam mentioned earlier on this page to identify which sector the company is growing.

What industry is CleverJobs Việt Nam in?

CleverJobs Việt Nam is in the industry of Education Management.

What is CleverJobs Việt Nam's tech stack?

The top technologies used by CleverJobs Việt Nam are jQuery , Font Awesome and Bootstrap . You can also explore 19 technologies across 6 categories used by CleverJobs Việt Nam mentioned earlier on this page.

Where are CleverJobs Việt Nam's headquarters?

CleverJobs Việt Nam headquarters are at Hanoi, Ha Noi, Vietnam. To know the exact address unlock now.